Výzkum trhu

Platební nálepky mají lidé jen výjimečně, ale bezkontatní platební karty využívá většina

Už více než tři čtvrtiny českých internetových uživatelů v současnosti využívají bezkontaktní platební karty, které jsou u nás k dostání zhruba pět let. Oproti tomu platební nálepky se dosud příliš nechytly, valná většina je buď nevyužívá, nebo je ani nezná.

Tyto a další informace přinesl únorový průzkum výzkumné agentury Nielsen Admosphere, jenž dotazoval pět set respondentů reprezentujících internetovou populaci ČR starší 15 let.

Dle výzkumu využívá bezkontaktní platební karty už 78 % dotázaných. Častěji tak odpovídaly ženy, internetoví uživatelé mladší 49 let a lidé s maturitou či vysokoškolským diplomem. Necelá pětina tento druh platebních karet zná, ale nevyužívá, a 2 % vzorku je využívala dříve, ale nyní už ne. Pouhé 1 % respondentů bezkontaktní platební karty nezná.

A co si lidé, kteří bezkontaktní karty znají, o nich myslí? Z výzkumu vyplývá, že kladné hodnocení převažuje nad obavami. Vesměs vnímají respondenti karty pozitivně, bezkontaktní placení podle nich zvyšuje pohodlí a rychlost placení.

Lidé vyzdvihují i využívání bezkontaktních karet pro menší nákupy, kdy s sebou nemusí mít hotovost, a zároveň si přejí rozšíření do více obchodů nebo i bankomatů, ze kterých by mohli peníze vybírat po pouhém přiložení karty. Z negativ je na prvním místě již zmíněné zvýšené riziko zneužití karty. Mimo tento problém zazněly ve výzkumu i nepříjemnosti se zapomínáním nepoužívaného PIN kódu či menší přehled o útratách. Negativní komentáře zazněly také na adresu bank, které svým klientům nedávají při výběru karty na výběr, a automaticky jim vydávají pouze bezkontaktní.

nielsen_karty

Platební nálepky, které jsou menší než platební karty a uživatelé si je mohou připnout na své telefony nebo klíče bez nutnosti nosit s sebou platební kartu, využívají v současnosti, na rozdíl od bezkontaktních platebních karet, pouhá 3 % internetových Čechů starších 15 let. Podobný podíl respondentů platební nálepky zkusil využívat, ale již je nevyužívá (2 %). Polovina dotázaných ve výzkumu Nielsen Admosphere je však nezná (51 %), nebo zná a nevyužívá (44 %).

nielsen_nalepky

O platebních nálepkách mají větší povědomí muži, lidé mladší (do 49 let) a vzdělanější (zejména VŠ).
Názory na platební nálepky od respondentů, kteří je znají, odpovídají jejich malému rozšíření. Celkový dojem je spíše pozitivní, lidé je považují za moderní nástroj. Mezi nejčastější argumenty proti patří přílišná viditelnost a větší riziko ztráty, řada lidí v nich pak nevidí žádný praktický benefit.

Čtěte také