Internet

Video reklamu využívá již 15 % kampaní v České republice

Video reklama je součástí 15 % reklamních kampaní v České republice, která se tak řadí na třetí místo mezi zkoumanými státy střední a východní Evropy. Video reklama dosahuje v ČR poměrně vysoké průměrné míry prokliku.

Nejvyšší podíl video formátů byl zaznamenán v Polsku (téměř čtvrtina všech kampaní měřených společností Gemius) a na Slovensku (18 % kampaní). Data přináší cyklická studie gemiusAdMonitor od společnosti Gemius.

Video reklama dosahuje v ČR poměrně vysoké průměrné míry prokliku: u bannerů pre-roll, mid-roll a post-roll, které se uživatelům zobrazí před, během nebo po videu, činí zhruba 1,25 %, u formátu video dokonce 2 %. Je tak mnohem vyšší než CTR klasických bannerů, které dosahuje pouze 0,25 %. Na českém trhu je tedy video formátem s druhou nejvyšší průměrnou mírou prokliku; o něco vyšší CTR má pouze banner interstitial (2,25 %).

Obr. 1. Jednotlivé reklamní reklamy v České republice: podíl v kampaních, podíl impresí a průměrné CTR

gemius video reklama

Video reklamní formáty generují na českém trhu necelá 4 % impresí, a ČR se tak řadí na třetí místo mezi zkoumanými státy. Více impresí generují video reklamy pouze na Slovensku (7,5 %) a v Polsku (7%). „Před několika lety jsme sledovali velkou popularitu video bannerů umístěných na webových stránkách, na nichž se uživatelům promítl krátký video spot. V poslední době lze ovšem v používání video bannerů vysledovat zajímavé změny.

Velké zpravodajské servery používají stále častěji reklamní video spoty, které se spustí před, během nebo po daném multimediálním obsahu. Některé z nich může uživatel po zhlédnutí několika vteřin vypnout, jiné se musí promítnout celé. Webové portály chtějí využitím video formátů se přiblížit televizní reklamě; lze se domnívat, že význam a podíl těchto formátů v reklamních kampaních bude i nadále růst,“ říká Radoslav Kapraň, odborník společnosti Gemius v oblasti online reklamy.

Studie gemiusAdMonitor analyzuje 11 trhů střední a východní Evropy: Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, Litvu a Lotyšsko a zaměřuje se především na žebříčky nejpoužívanějších online reklamních formátů v jednotlivých státech, jejich CTR či seznam odvětví, která zadávají nejvíce reklamních kampaní.
Data pochází z nástrojů pro správu a monitorování reklamních kampaní gemiusDirectEffect a AdOcean.

Čtěte také