Marketing

Využívání dat vede efektivnímu rozhodování (Big Data 2016)

Dne 24. 2. 2016 se konal 2. ročník konference na téma Primetime for Big Data, kde se neřešilo, co jsou Big Data, ale jak je efektivně využívat, jak s nimi pracovat, jak je důležité plánovat. Během konference padlo ze stran řečníků několik důležitých myšlenek jako například: co vše je potřeba plánovat, co nám data mají říkat, význam talentů z řad analytiků, co vše umožní správné využití dat, jak data správně analyzovat, aby nám přinesly vypovídající výsledky.

Yannis Kotziagkiaouridis (Global Chief Analytics Officer, Wunderman) říká, že to obrovské množství dat, které lidi vytváří, je třeba nějak uchovávat a organizovat. Je ale možné nějak zvládat takové množství dat? Dnešní technologie nám to umožňují, nicméně práce s daty je díky těmto technologiím poměrně nákladná. Data tedy problém nejsou, zato jejich analyzování ano. Není mnoho lidí, kteří jsou schopní datům porozumět a analyzovat je v reálném čase, dohromady a v závislostech a ještě k tomu tato data distribuovat ve správném čase, podobě a na správném místě. Yannis Kotziagkiaouridis říká, že je důležité mít plán, plán pro data, nástroje, talenty a analýzy. Pokud firma nemá dobré analytiky, jsou sebelepší data naprosto zbytečná. Další důležitá věc z hlediska plánování je ta, co od dat chceme, co nám mají říkat? Důležité je tedy mít plán, data, excelentní analytiky a jednoduché nástroje pro analyzování. I když o významu dat není třeba diskutovat, je překvapující, že v roce 2015 více než 85% organizací nebylo schopné big data využít jako konkurenční výhodu. Co vše ale umožní správné využití dat? Pětinásobně rychlejší rozhodování, dvojnásobně více rozhodnutí a exekuce bude až třikrát více efektivní.

Pavel Šiška (Partner, Deloitte) souhlasil s rostoucím významem a důležitostí dat a doplnil pár čísel týkající se výrobních podniků v ČR: 30 % firem neví, co to jsou datové analýzy, 70 % firem to ví, ale nevyužívá je a pouze 18 % všech výrobních podniků v Čechách datovou analytiku využívá. Z toho je patrné, že ač velké množství lidí ví, že data a informace jsou budoucnost, tak ale s daty vůbec nepracují. Další problém, který brzdí plnohodnotné využívání dat, je to, že datové analytice lidé ve vedení firem příliš nerozumí a nepodporují ji. Pro mnohé je datová analytika ztráta času a financí. Nicméně při využití správného a jednoduchého nástroje je možné získat taková data, která naopak pomohou např. odhalit, proč se přestal daný produkt tak dobře prodávat, kde se stala chyba, zda u prodejců, u lidí na call centrech anebo v marketingu. Díky těmto datům má možnost vedení společnosti nastalou situaci řešit. Bez těchto dat se mohou pouze domnívat, co za současnými problémy ve skutečnosti stojí.

Analýzu dat by stále častěji měly využívat i e-shopy. V dnešní digitální době, která lidem umožňuje plnit různé povinnosti z mobilních zařízení, ať už se jedná o placení faktur, různých transakcí až po nákupy, roste počet lidí nakupujících online. Doba je hektická a lidé šetří nejen čas, ale i peníze, kde se dá. Stejně tak jako roste počet lidí nakupujících právě v e-shopech, tak roste počet těchto e-shopů. Česká republika je světovou velmocí v počtu e-shopů, kterých je dle statistiky z roku 2015 necelých 37 000. Většina e-shopů (70 %) svá data neanalyzuje (Jan Laštůvka, MonkeyData). Když už data analyzují, tak spíše ručně, odděleně, nepravidelně a bez správné distribuce. Jan Laštůvka radí, že je naopak důležité data analyzovat pravidelně, sledovat závislosti v klíčových parametrech, dělat z dat závěry a nebát se čísel.

Během konference byl několikrát zmíněn význam správného porozumění datům, která jsou poměrně komplexní. Každý chce vyšší zisk, vyšší podíl na trhu, vyšší obrat. To jsou poměrně obecně definované cíle. Aby jich bylo dosaženo, tak správný analytik by se neměl dívat pouze na agregovaná data. Ta totiž nemusí být sama o sobě zajímavá a hlavně nemusí mít správnou vypovídací hodnotu. Nicméně v některých segmentech průměrně vynášejícího trhu může být zajímavá příležitost k růstu (Filip Doušek, Business Analytics Lead, Mibcon). Na první pohled nezajímavý segment může skrývat velmi zajímavé možnosti. Z níže uvedeného grafu je vidět, že růst trhu dosahuje 3 milionů. Pro někoho neatraktivní číslo. Pokud se ale analytik zaměří na jednotlivé segmenty daného trhu, může vidět, že správný segment dosahuje zisku 60 milionů a špatný segment je 57 milionů v minusu.

fdousek_1

Zdroj: Filip Doušek (Mibcon)

Z výše uvedených informací plyne fakt, že kdo nemá data, nemá možnost zjistit, co jeho zákazníci chtějí, proč jsou zákazníci nespokojení, proč návštěvnost stránek v poslední době klesá, proč potenciální zákazníci na webových stránkách nevydrží a přechází na jiné stránky, kam zákazníci odchází, proč jsou zisky nestabilní, proč se nedaří dosáhnout uspokojivého objemu prodeje u úplné novinky a kde jsou případně nové obchodní příležitosti. Dnešní (digitální) doba je nejen o aplikacích a chytrých telefonech, ale ruku v ruce s tím jdou i data. Kdo má data, umí je analyzovat a vyvozovat závěry, je na dobré cestě být ve své oblasti úspěšný.

Čtěte také