Marketing

Zajímavosti z 10. Internet Advertising Conference

Dne 19.4.2016 zahájila v pořadí desátou konferenci SPIR (=Sdružení pro internetový rozvoj) jeho ředitelka K. Hrubešová v přeplněném sále hotelu Clarion v Praze. Více jak 600 účastníků představovalo fakt největší koncentraci odborníků na internetovou reklamu na metr čtvereční.

Šlo o jubilejní konferenci, která svou tradici začala v roce 2008 a jejichž šest posledních ročníků jsem vždy se zájmem absolvoval a proto si snad mohu dovolit i hodnotit.

Konference probíhala ve čtyřech paralelních sekcích a tak bylo pro účastníka často složité se rozhodnout, kterému velmi kvalitnímu řečníkovi ze 45 osob dát v daném čase přednost. První selce byla zaměřena na trendy v internetovém rozvoji a internetové reklamě, druhá pak na práci s daty a RTB. Třetí sekce soustředila pozornost na marketing a organizátoři vtipně sál, kde tato sekce probíhala, výstižně nazvali „marketingovým sálem“. Poslední sekce se pak věnovala internetu ve státní správě. Nebylo v silách jednoho člověka všechen program zvládnout a tak organizátoři vyšli zájemcům vstříc a pověsili na síť všechny velmi zajímavé prezentace, aby si je všichni mohli zájemci prohlédnout, což je skvělý nápad. Proto a právě proto jsem svůj tento text nazval jako „ Zajímavosti z……“ protože celý program nebylo v silách absolvovat.

Konferenci odstartovala inspirativní přednáška J. Simkaniče na téma Boj o internetovou duši, která ukázala jak obrovský potenciál internet a jeho aplikace, widgety a chytrosti skrývá. Dokonce řada odborníků na evoluci dnešní generaci homo sapiens označuje jako člověk internetový.

A že internet a jeho evoluční dynamika má své výhody i nevýhody dokládal řečník na příkladech z Činy, živelných pohrom, humanitárních katastrof a také ze zneužití internetu třeba k řízení atentátů aj. Věděli jste třeba, že Facebook o každém člověku sbírá data a strukturuje je do 29 000 kategorií a tak doslova monitoruje Vaší osobu od parametrů tváře, očí, gesta až po Vaše zájmy a to z fotek, videí, postů, komentů, engagementu aj. Ví tak toho o Vás tolik, že je to až nebezpečné. A že tyto informace jsou rájem a dolem (=datamining) pro zpravodajské služby, Policii aj. není třeba mluvit. Facebook monitoruje i to, co jste nakonec o sobě nezveřejnili ale jen zkusmo si napsali… Proto je na místě zabývat se ochranou soukromí a osobních dat, což určitě ztíží práci i reklamním agenturám, které se snaží o vás získat spoustu informací. Prostě data o vás jsou hodnotou a tak se data prodávají…a proto v Eu k 25.5. 2018 vstupuje v platnost Směrnice na ochranu osobních údajů. Výzva přednášejícího vždy přemýšlet o tom co o sobě na síti napíšete je tak na místě.

simkanic_prednaska
Z prezentace J. Simkaniče, Internet Info

C. Kamaras ve svém příspěvku označil společenství lidí používajících internet jako internetový ekosystém a na číslech z 27 států Evropy vysvětlil trendy a jeho vývoj a ukázal jak cenná jsou pro lidi, bezpečnostní instituce státu a reklamní agentury data získávaná od mobilních operátorů a provozovatelů internetových sítí, kteří disponují informacemi včetně geolokačních a časových řad, o kterých se nám ani nezdá. Internetový ekosystém a na něj navazující mobilní ekosystém jsou komunikační příležitostí, ale také obrovskou hrozbou v případě, že správce dat lidsky selže a nechá se třeba zkorumpovat.

Sleva, vlastně skoro až výprodej za polovinu byl silným motivem

P. Šedivá ze Sconto nábytek a D. Začal ze Seznam.cz doložili názorně na příkladech prodejců nábytku Kasko a Sconto, jak spolupráce dokáže s využitím on –line reklamy dostat lidi i do kamenných prodejen. Na jejich příkladu lze doložit, že stačilo realizovat týdenní kampaň, kde na bannerech uvedli 50% slevu v případě, že ukáží v prodejně kód, který byl na banneru uveden. Sleva, vlastně skoro až výprodej za polovinu byl silným marketingově minimalistickým motivem. Řečníci prezentovali, že v přepočtu na každých 1000 lidí, kterým se banner zobrazil se 370 z nich zaregistrovalo či pracovalo s kódem, 278 z nich přišlo do prodejny a 117 z nich nakoupilo průměrně za 8 000,- Kč, což jsou zajímavá čísla. Je otázkou, jestli tato čísla více odrážejí dramatickou 50% slevu jako motiv ke koupi nebo schopnost on line reklamy či vzájemnou jejich kombinaci.

Podobně velmi zajímavá byla přednáška P. Maříkové a kolektivu o tom, jak s využitím influencerů se realizovala kampaň De:Clone, kde stylisté nabízeli lidem jak vystoupit z davu třeba účesem a vizáží od hlavy až k patě.

T. Žluva z ČSOB pak na závěr dopoledního bloku ukázal, jak banka ČSOB se svými dceřinými společnostmi disponuje obrovským „mrakem“ dat o každém klientovi a jak je dokáže vhodně pospojovat spolu se strategickou reklamou on-line tak, že o každém ví toho spoustu a jak data ještě nakupuje od dalších zdrojů. Prostě „ Data given Strategy“ a co-bathy (=roboti pracující s daty) jsou jednou z cest k vysokým ziskům bank. Prostě, kdo má data, má marketingovou konkurenční výhodu a kdo s těmito daty dokáže pracovat, ten je in, cool a má vysoký potenciál zisku. Mně osobně zaujalo tvrzení, že bance se vyplatilo místo desítek jednotlivých brandových a produktových kampaní vše sloučit do jedné kontinuální kampaně protože množstevní slevy u agentur a kontinuální data přinášejí větší konverzi on-line reklamy a efekty z ní plynoucí.

csob_prezentace
Z prezentace T. Žlůvy, ČSOB

Ch. Stradling z neo@Ogilvy na příkladech velmi zajímavě demonstroval, jak lze využít zkušeností lidí s internetem a sdílením informací pro marketing zaměřený na výkon a prodej. Ten, kdo pracuje s psychologickým profilováním lidí prostě dostává o potenciálních klientech, zákaznících a spotřebitelích informace, které jsou konkurenční výhodou pro prodejce ať je to e-shop, m-shop, app-shop nebo widget-shop.
Mezi super zajímavá vystoupení patříla přednáška L. Motyčky z Google a A. Hurychové z WeDigital o tom, jak influenceři budou a již i jsou budoucností marketingu. Influenceři mající za sebou fan kluby, komunity a zájemce o problematiku. A jejich členové totiž dokáží lépe zprostředkovat obsah (content) sdělení zájemcům a dokonce i tento obsah aktivovat tak, že jejich kluby, komunity a přátelé jej konzumují s radostí a doslova jej informačně hltají a co je podstatné kluby, komunity napodobují influencera v jeho módě, stylingu, kupním chování a rozhodování……. a navíc členové komunity a klubu v režimu nízkonákladové vícevrstevnaté marketingové komunikace lavinovitě a na své náklady šíří na sítích informace dále. Šíření informací a efekty z prodejů jsou u on-line reklamy s využitím influencerů podle přednášejících minimálně 3x vyšší než bez nich. Influenceři mají tak 15x vyšší flexibilitu efektů a prodejů než prosté bannery se stejnou informací. Potvrdily se tak závěry z celoevropského výzkumu, který jsem 4 roky vedl a zájemce další data k této problematice najde v knize s názvem Nízkonákladová vícevrstevnatá marketingová komunikace (vydal ADART v edici J@k, ISBN 978-80-904645-5-1).

Vrcholem konference byla přednáška M. Brixi, který ukázal na příkladech, že jen pouhá kvalita obsahu v content marketingu na internetu ale i dalších nosičích informací není rozhodující. Ukázal, že je třeba, aby tento obsah minimálně zahrnoval ve sdělení pět konkurenčních výhod jako motivů pro koupi, tedy: jedinečné užitky, vysoké slevy a kvalitní bonusy, konkurenční výhody, emocionální a informační apely. Nepřipomíná vám to argumenty, které používá marketingový minimalismus? Pokud ano, tak je to správně, protože content by měl obsahovat na platformě příběhu plného emocí tyto argumenty jako motivy pro koupi. Vše ostatní je totiž v obsahu pro efekt prodejů nepodstatné. A pokud dokážete obsah sdělení aktivizovat, tedy rozšířit mezi lidmi třeba po internetu a sociálních sítích, aby jej lidé „zkonzumovali“, jak tvrdil řečník, tedy si prohlédli a přečetli na nosiči informací máte vyhráno. Marketingový minimalismus ve spojení s obsahem a aktivizací obsahu v on-line režimu (to platí ve všech marketingových sděleních na všech nosičích) vede podle teorie kauzality k důsledkům – zájemce projeví o informaci zájem a následkům – zájemce navštíví prodejní místo a koupí.

Na závěr se zmíním ještě o přednášce A. Mathura z Adforum, který jasně a názorně ukázal jak strategie práce s daty v moderním marketingu by se měla řídit strategií „Audience data first“. Ukázalo se tak názorně, jak marketingová práce s daty v marketingu typu 5.2 předbíhá informační společnost, která je nejčastěji v typu 3.0 a někde se regionálně blíží typu 4.0 a předbíhá i průmysl typu 4.0 ( V Česku schválena Vládní programová iniciativa Průmysl 4.0, zatímco ve světě je již typ 4.2). Strategie marketingu „Audience data first“ je tak strategií budoucnosti v informační společnosti, kdy Marketing 5.2 se bude uplatňovat v éře výroby 4.2.

Opravdu nelze okomentovat všechny přednášky 45 řečníků ve 4 paralelních sekcích, ale zájemce se může s nimi seznámit na http://iac.spir.cz/akce/internet-advertising-conference-2017/ . Konferenci hodnotím jako obsahově skvělou, zajímavou a profesionálně velmi vydařenou. Příspěvky iniciovali spoustu debat a diskusí a to včetně přestávek s kvalitním občerstvením. Konference nabídla 4 paralelní sekce takže si každý mohl nativně i odborně vybrat to, co potřeboval a co jej zajímalo…..Prostě organizátorům patří za konferenci velký dík. Produkčně konferenci zajišťovala společnost Internet Info.

Čtěte také