Komunikace

Zahájen Projekt HoReCa In-Store Insight Study

Cílem unikátního výzkumu je optimalizace komunikačních strategií a tvorba účinnějších POP médií v kanálu HORECA.

Po přípravné fázi proběhl v závěru listopadu zahajovací workshop nového průzkumového projektu v segmentu HORECA, který realizuje asociace POPAI CE ve spolupráci s výzkumnou agenturou PERFECT CROWD, a po finálním doladění s partnery, společnostmi Unilever, Budějovický Budvar a Kolínská sodovkárna byl výzkum spuštěn.

Do POP HORECA jsou vynakládány významné investice

V segmentu HORECA, kam patří například hotely, restaurace, kavárny, bary i kiosky na koupalištích či nádražích atp., je využíváno velké množství nejrůznějších prostředků pro komunikaci se zákazníky. Patří k nim například slunečníky, různé stojany, tabule, oblepy výloh, oblečení obsluhy, různého reklamního nábytku, záboru ploch formou brandovaných zahrádek, media na stolech, které propagují produktové novinky nebo spotřebitelské soutěže a další. Do POP komunikace v HORECA destinacích jsou vynakládány enormní investice, ale výzkumy v této oblasti jsou realizovány ojediněle.

Proto se právě tento syndikovaný projekt zaměřuje na komunikaci v tomto kanálu. Vychází z potřeby objasnit funkce různých typů komunikačních nástrojů, zjistit, jak dlouhodobá i krátkodobá POP média v HORECA místech plní funkce z pohledu zadavatelů, provozovatelů i koncových zákazníků, jaký je jejich vliv na vnímání značek a jak ovlivňují prodej komunikovaného sortimentu.

Hlavním cílem výzkumu je pak dodat tomuto tradičnímu segmentu podklady pro tvorbu optimálnějších komunikačních strategií, účinnějších POP médií a náměty na jejich inovace. V rámci projektu budou testovány různé typy POP médií, využita dotazníková šetření a získávány názory skrze skupinové diskuze. Zároveň bude do HORECA destinací vyslán panel respondentů, kde budou pořizovat a komentovat přes mobilní aplikaci propagaci, kterou vnímají jako pozitivní a naopak tu, která z jejich pohledu přínosná není. Součástí metodologie je i foto-genetika na sociálních sítích, v rámci které dojde k analýze postů obsahujících nějakou HORECA komunikaci na sociálních sítích Instagram, Pinterest a Facebook. V závěrečné experimentální fázi projektu budou ve vybraných provozovnách měřeny postoje zákazníků ke značkám a prodej výrobků bez POP komunikace a s POP komunikací.

Projekt je velmi zajímavý i tím, že se v něm sešla rozmanitá struktura partnerů z řad zadavatelů z různých kategorií a různého typu firem. K hlavním partnerům patří společnost Unilever jako zástupce velké korporace se svojí známou a globální zmrzlinovou značkou Algida, dále pak česká společnost Budějovický Budvar se svojí silnou a charismatickou pivní značkou Budweiser Budvar a také tradiční rodinná firma Sodovkárna Kolín se známými produkty, ale méně známou značkou KOLI, která vyrábí a distribuuje točené limonády, například oblíbenou malinovku. Do výzkumu se tak promítají perspektivy různých firemních kultur, přístupů a různých typů produktů i značek.
Projekt dále podporují další partneři – společnosti DAGO, paketo.one a REX.

V lednu 2017 budou uskutečněny první kvalitativní skupinové diskuze a průzkum bude kontinuálně pokračovat až do konce července, kdy během hlavní HORECA sezóny proběhne zmíněný experiment.

Vybrané výstupy budou průběžně sdíleny s odbornou veřejností s cílem zlepšit lokální praxi v oblasti HORECA in-store komunikačních médií.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!