Marketing

Jaký byl Týden marketingu inovací UNESCO

V druhém prosincovém týdnu uspořádala VŠEM akci „Týden marketingu inovací UNESCO“ jako součást celosvětového programu UNIDO a UNESCO a připomenutí si zakladatele moderní teorie inovací – prof. Schumpetera, který je českým rodákem z Treště.

Týden začínal „Dny otevřených dveří“ vysoké školy VŠEM (www.vsem.cz), kde byla zájemcům z řad veřejnosti představena nová specializace – modul studia s názvem „Inovace a konkurenceschopnost“. V ní studenti získají znalosti, schopnosti, dovednosti v širokém spektru kompetencí marketingu inovačního a inovativního a také schopnosti, jak vytvářet nové inovace moderními technologiemi s využitím empatického designu, kreativní inteligence a human centered designu. Specializace dává poznatkový potenciál pro uplatnění inovací v Gartnerových produktových cyklech, životních cyklech produktu a vytvoření efektu konkurenceschopnosti firmy, prodejní výkonnosti ale také reputace, publicity a medializace. Otevření této specializace je reakcí na poptávku trhu práce, který požaduje cca 450 specialistů na inovace a konkurenceschopnost v kontextu s marketingem pro české firemní prostředí.

Další akcí byl seminář „Týden inovací UNESCO“, který zahájil rektor VŠEM prof. Ing. M. Žák, CSc vyzdvihnutím jednak role prof.Schumpetera, který jako český rodák se stal nejprve ministrem financí Rakouska a po té profesorem na Harwardu, kde v dílech Mark I a II ukázal roli inovací a inovačních cyklů v podnikání a ekonomice. Jen pro zajímavost prof. Schumpeter je nejcitovanějším ekonomem v minulém a současném století. Inovace jako součást programu Strategie EU-28 jsou částí Osy prosperity začínající marketingem, pokračující inovacemi směrem k vyšší prosperitě a konkurenceschopnosti produktů, firem, odvětví, regionů, krajů a států.

V programu dále RNDr. Čichovský, CSc,MBA prezentoval jak trnitá je cesta od inovačního pojetí Schumpetera k marketingovému pojetí na celé řadě patentů, které realizoval a ukázal studentům a veřejnosti, jak doktorandi mohou vymyslet světový objev – grafen a stát se nejmladšími nositeli Nobelovy ceny. Ředitel firmy Mk-floria, ing. Kadlec pak ukázal jak konkrétně se inovují produkty ve spolupráci se zákazníky a studenty. Např. představil inovační cyklus a inovační marketing solárních nabíječek mobilů, které se tolik osvědčily v roce 2013 při povodních pro záchranu životů, majektů a spojení, brašen na IT technologie pro studenty středních a VŠ a indukčních nabíječek chytrých telefonů (http://www.mkfloria.cz) . Následně ing. K. Janečková – strategic planer Ogilvy One prezentovala na příkladech, jak reklamní agentura Ogilvy inovuje své výstupy v komunikačních a reklamních kampaních na nejrůznějších mediích včetně sociálních sítí. Zájemci si vyslechli exkurz do reklamního inovačního a inovativního marketingu. Není bez zajímavosti, že katedra marketingu a Ogilvy realizují pro studenty společně praktické aplikace v oblasti inovačních tfechnik reklam na webu a sociálních sítích.
Následně proděkan Ekonomické University v Bratislavě ing. P. Filo, Ph.D ukázal, jak se inovuje výuka inovačního marketingu na Slovensku a jak se do inovací zapojují studenti s dopadem na podnikatelské start upy, kde se inovace komercionalizují. Např. prezentoval, že marketing bryndzy může využít v inovačním podnikání argumentace, že mikroflóra v ní obsažená je 1000x strukturálně kvalitnější pro lidský organismus než složky bifidus…..mléčných výrobků pod názvem Activia. Ne nadarmo se bryndza označuje jako horňácký penicilín a stačí jedna lžička jako lék, aby člověk…… Ing. P. Herot, ředitel a majitel firmy Meditenor ukázal moderní inovační trendy v monitoringu informací v tištěných, sociálních mediích v TV aj. Vždyť chcete-li o inovacích dát potenciálním zákazníkům vědět,je třeba využít moderních medií a tento krok z hlediska efektivity monitorovat. V závěru semináře ředitel nakladatelství s vědeckou radou Adart – J. Krejčíř ukázal, jak lze inovovat produktovou řadu odborných knih směrem k DVD a vydávání informací pro elektronické čtečky ve spolupráci s Palmknihy.cz.

Součástí aktivit bylo také představení a křest nové knihy Čichovský a kol. (2013) – Inovace – generátor výkonnosti firmy, kterou napsali pracovníci katedry marketingu VŠEM a pracovníci katedry marketingu Ekonomické university v Bratislavě v rámci programu mezinárodní spolupráce a IGA VŠEM.

Kniha Inovace

Jde v pořadí o druhou knihu s problematikou inovací, která tentokráte ukazuje návodovou formou, jak lze s využitím typologií inovací EU produktů služeb, myšlenkových map, metod SCAMPER, SCAMPERRIS aj. moderních a nízkonákladových metod inovovat produkty a služby. To vše v kontextu inovací produktových, procesních, systémových, firemních mikroregionů a regionů aj. Je představeno také mezinárodní srovnání inovačních potenciálů ČR a SR s ostatními státy a jak by měly firmy a podnikatelské subjekty pracovat s talenty a inovacemi, aby je využili jako generátor výkonnosti firmy a cesty k vyšší konkurenceschopnosti a prosperitě. Zájemce si může knížku objednat na http://nakladatelstviadart.cz/?page_id=10 a knížka má také svůj FB profil „Kniha Inovace 2014“, (https://www.facebook.com/pages/Kniha-Inovace-2014/110388075779420), kde autoři denně doplňují a inovují informace o moderních inovacích a jejich využití. Zajímavostí jistě je, že autoři jezdí do Japonska aj. zemí Asijských tygrů předávat své zkušenosti s inovacemi, marketingem inovačním a inovativním a metodami nízkonákladového empatického designování japonským, čínským, korejským a indickým průmyslníkům a to včetně prototypování na workshopech University of Kjoto aj.

V rámci „Týdne inovací UNESCO“ byli oceněni také studenti VŠEM, kteří zpracovali nejlepší SP, BP a DP s tématem realizace konkrétních inovací pro české a mezinárodní firmy. Podobně byli oceněni studenti, kteří zpracovali nejlepší inovační návrhy produktů v programu EU-28 OPPA.

„Týden inovací UNESCO“ byl zakončen tiskovou konferencí, kde účastníci a autoři prezentovali poznatky, návody a potenciál inovací, stejně jako marketingové knihy z produkce katedry marketingu VŠEM pro media, zástupce firem a podnikatelských svazů.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *