Management

PwC změřilo firmám jejich digitální IQ

Společnosti, kde funguje spolupráce šéfa IT se zbytkem managementu, mají 4x větší šanci stát se špičkou v oboru.

Společnosti, jejichž management dokáže spolupracovat, mají oproti společnostem, kde si každý člen vedení „kope za sebe“, čtyřikrát větší šanci stát se špičkou v oboru. Klíčová je zejména spolupráce šéfa IT, který si často se zbytkem managementu příliš nerozumí. V nejlépe spolupracujících firmách loni rostly tržby o více než 5 % a tyto společnosti patří mezi čtvrtinu nejlepších ve svém oboru. Ukázal to již 5. ročník globálního průzkumu Digitální IQ, který provádí poradenská společnost PwC.

Průzkum PwC „Digital IQ“ každoročně zkoumá, jak dobře dokážou firmy pracovat s technologiemi a využít je k co nejefektivnějšímu fungování své organizace. Na základě zkušeností u řady klientů se totiž ukázalo, že schopnost správně využít moderní technologie je mnohem důležitější než výše rozpočtů na tyto technologie nebo možnost mít nejnovější technologické novinky. Firmy s nejvyšším digitálním IQ využívají informační technologie k adaptaci na nové podmínky a k vymýšlení nových obchodních modelů, zejména v oblasti mobilních a cloudových řešení.

„Šéf IT ve firmách s nejvyšším digitálním IQ spíše moderuje diskusi o směřování firmy za pomoci nejmodernějších technologií, než aby byly pouze jeho agendou. Sociální média, mobilní kanály, datové analýzy či cloudová řešení umožňují vznik zcela nových obchodních modelů. O jejich zavedení ve firmě však vždy rozhoduje právě nejvyšší management,“ upozorňuje Patrik Horný, partner v oddělení Transformací PwC ČR.

Firmy s nejvyšším digitálním IQ:

  • Mají propracovanou strategii na několik let dopředu, která je úzce provázána se strategií IT
  • Jsou agresivnější v strategických kapitálových investic do IT v podobě fúzí či akvizic nebo vstupů na nové trhy
  • Agresivněji investují do vznikajících technologií, vč. mobilních a cloudových řešení či sociálních sítí
  • Upřednostňují mobilní platformy
  • Více zapojují zaměstnance a klienty do využívání mobilních platforem a sociálních sítí
  • Mají propracovanější přístup k organizaci, měření a řízení inovací
  • Dokážou rozlišit různé požadavky různých lidí na IT, např. s ohledem na věk zaměstnanců

„Analýza výsledků průzkumu, který jsme dělali mezi inovativními českými firmami, ukázala, že jsou optimističtější ohledně svého vývoje než zbytek trhu a například více pracují se sociálními médii. Růst tržeb očekávají tři čtvrtiny těchto firem,“ dodává Patrik Horný.

– red –

Čtěte také