Teorie marketingu

K čemu je dobrý knowledge management

Investujete spoustu času a prostředků do vzdělávání lidí, jejich chyb a zkušeností. Ale jste si jisti, že se vám vynaložené investice vrátí? Že ti, kteří umí, dokáží své znalosti předat těm, kteří zatím stále chybují nebo začínají od začátku tam, kde již několik lidí prošlo? Knowledge management vám umožní vytvořit pracovní komunity a sítě, ve kterých si budou navzájem moci předávat právě takové informace, které jim chybí a které nejsou nikde zaznamenané a existují pouze v myslích těch, kteří situaci prožili.

Rozhodnutí děláme na základě dat, informací a znalostí, kde znalosti jsou informace získané zkušeností. Kromě toho musíme vědět, jak tyto znalosti využít, abychom se rozhodli správně a svoje rozhodnutí dokázali obhájit. Toto znalostní know-how se týká globálního pohledu na věc, kde jsme si vědomi všech aspektů, které je možné vzít v potaz. Ale v komplexitě dnešního světa je spousta dat velmi specializovaných a pro jejich srozumitelný výklad je nutné najít spolupracovníka-odborníka. Know how, vědět proč, se tak rozšiřuje na vědět s kým, vědět kdy a samozřejmě vědět co. A vědět jak ty, kteří vědí, spojit dohromady v efektivně pracující celek pomocí modulace pracovního prostředí.

Je mnohem rychlejší použít již vyzkoušené postupy a na jejich základě vytvářet další inovace. To znamená zajistit dostatek informací již před začátkem, ujistit se, zda někdo někdy podobnou nebo dokonce stejnou práci již nedělal. Zastavit se v procesu a podívat se na něj s nadhledem, zjistit možné mezery a chyby, odbočení ze směru nebo zrychlující a inovativní postupy. A na konci provést celkovou revizi, posbírat zkušenosti jednotlivých účastníků a umožnit k nim přístup i ostatním.

Problém jednou zaznamenaných zkušeností je jejich zastarávání – znáte také ten podivný pocit, když si čtete vytištěný manuál o funkcích internetu nebo mobilní technologie – jako kdyby to, co právě držíte v rukou, bylo reliktem z dávné minulosti. I když se jedná o nově zredigované vydání.

Informace je nutné neustále porovnávat se znalostmi ostatních a se současným stavem situace. Technologie, procesy a lidé se musí vyvíjet stejným tempem a navzájem si odpovídat zpětnou vazbou, aby nikde nevznikl zádrhel. Jinak riskujeme nedostatečnou adaptaci zaměstnanců na změny, opomíjení vhodných technologií nebo užívání nákladnějších procesů. Knowledge management se tak stává způsobem, jak snížit náklady a zvýšit celkovou flexibilitu společnosti.

Čtěte také