ICT

Společnost RadioMobil se neúčastní 1. kola UMTS

Společnost RadioMobil se rozhodla neúčastnit 1.kola výběrového řízení na udělení licence pro provozování technologie UMTS. Díky přetrvávající ceně 6,7 miliardy korun zůstávají licenční podmínky pro společnost RadioMobil nadále neakceptovatelné.

Poslední vývoj v oblasti udělování licencí UMTS v takových zemích jako je Řecko, Dánsko a také Francie jasně dokazuje oprávněnost požadovaného snížení ceny. V těchto zemích si již uvědomili, že nižší cena licence ponechává operátorům více prostředků na rychlejší výstavbu sítě i rozvoj aplikací a tím podporuje růst poptávky a má v konečném důsledku pozitivní vliv na ekonomiku celé země.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!