Marketing

Otestujte si hranice svého marketingového myšlení

Výstižněji řečeno, odzkoušejte si každý na sobě, kdy a jakým způsobem nás asociační procesy vlastního mozku obelhávají. Marketing, ve všech svých disciplínách představuje pro utváření těchto sebeklamů velmi úrodné prostředí.

Asociačních procesů mozku, které zásadním způsobem ovlivňují míru úspěšnosti anebo neúspěšnosti našich marketingových rozhodnutí jsme napočítali osm. Zajímavostí je, že jsou přirozené, ovlivňují každé naše rozhodnutí a všechny působí současně. Přitom si jejich vlivu a zkreslování nevšímáme a pro ně samotné mnohdy ani nemůžeme.

  1. Kvalitativní a kvantitativní „slepota“
  2. Detaily kontext, kontext a detaily
  3. Očekávání budoucnosti a paměť
  4. Vnímání času a jeho změn
  5. Vnímání rychlosti – změny v různém tempu
  6. Ohraničení začátku a konce
  7. Vševěření
  8. Aha efekt

K jednotlivým bodům jsme vyhledali testy a demonstrační videa, tak aby jejich působení mohla většina z nás vnímat i sama na sobě. Zároveň jsme se snažili popsat několik málo příkladů, kdy a jakým způsobem tyto jevy ovlivňují úspěšnost našich rozhodnutí. Vše jsme umístili na tuto stránku: d62.extrasolution.com/limitace

Ocenění práce marketingových odborníků
Působení výše uvedených procesů je pravděpodobně jednou z hlavních příčin, proč jsou marketingoví odborníci v některých společnostech stále nedoceněni. Proč je některými lidmi jejich práce vnímána, jako „zbytečné tlachání“ a vyhazování peněz za reklamu, která stejně rozhodnutí kupujících neovlivňuje.

Když je však necháte, ať si působení těchto osmi asociačních jevů odzkouší sami na sobě, nejednou svůj pohled a postoj sami od sebe začnou měnit. A nepotřebují k tomu příručky, učebnice, moudré knihy od uznávaných autorů. Stačí jim, když začnou lépe vnímat sebe sama.

V marketingu se neustále snažíme hledat nové příležitosti, vymýšlet inovace, které by měly v sobě potenciál přinášet vysoké prodejní zisky a zajistit naši nabídce dlouhodobou konkurenční výhodu. Někomu se to daří více a jiným méně nebo vůbec. Pokaždé, však úspěchy jedněch a neúspěchy druhých doprovází myšlenkové pochody a rozhodnutí, které jsou ovlivněny identickými projevy asociačních procesů.

Čtěte také