Teorie marketingu

Životní cyklus produktu (3.)

V prvních dvou dílech bylo podrobně popsáno všech 6 fází životního cyklu produktu. V poslední části o životním cyklu se zaměříme na další aspekty, které je nutno vzít v úvahu při plánování života produktu. Jsou to tvar křivky cyklu, délka cyklu a s tím spojené zkracování životního cyklu výrobku.

Tvar křivky cyklu
Křivka cyklu má svůj obvyklý tvar, ale sklon křivky může být proměnný. Je-li výrobek první svého druhu, zákazníkům trvá déle, než se s ním seznámí a realizují nákup. V tomto případě je křivka pozvolně stoupající. Zákazníci musí pochopit výhody produktu nebo býti poučeni, co nový produkt přináší. Zde musí výrobce vyvinout úsilí v oblasti reklamy, propagace a PR, aby zákazníci nerozvažovali dlouho nákup nového výrobku.

Naopak výrobky, u kterých je jednoduché pochopit funkci a nenáročné zahájit výrobu, mají křivku uvedení na trh a růstu strmou. V případě prudkého nárůstu prodeje musí být připraveny rezervní výrobní kapacity pro uspokojení velké poptávky.
Ale i konkurence velice rychle začne výrobu a vstupuje na trh !

Módní zboží má svůj specifický tvar křivky. Křivka po uvedení na trhu prudce stoupá, následně klesne a později zase může pozvolna stoupat. Zde se nedá predikovat tvar křivky bez důkladné znalosti trhu a výrobku.

Délka cyklu
Délka cyklu se nedá dopředu přesně stanovit.
Když firma uvede na trh podobný výrobek jako již uvedla dříve, je možné zhruba odhadnout délku cyklu, ale zbývá ještě několik faktorů, které mohou délku cyklu ovlivnit. Například k výrobku je nabízeno financování (půjčka či leasing) nebo reklamní kampaň je připravena jako agresivní a nutí k okamžité koupi (nabídka je časově omezená). V tomto případě bude délka cyklu kratší, než u předchozího výrobku.

Zkracování životního cyklu výrobku
V současné době dochází ke zkracování cyklu výrobku. Děje se tak téměř ve všech oborech. Důvodem je jak narůstající konkurence vlivem globalizace, tak rozvoj nových technologií.

Jestliže v 60tých letech minulého století byl cyklus 10 let, dnes trvá 2 roky. V oborech jako spotřební elektronika (audio, video technika, PC) , automobilový průmysl a potřeby pro domácnost je tento trend zvláště markantní.
Příkladem mohou být japonští výrobci, kteří jsou ve zkracování cyklu mistři. Současně zde vzniká nebezpečí, že výrobek se dostane do fáze poklesu a ještě nebudou pokryté náklady na vývoj výrobku.

Ve 3 článcích byly popsány životní fáze produktu. Proporce fází mohou být u každého výrobku jiné a závisí také na celkovém prostředí, kde se výrobek a další konkurenční výrobky nacházejí. Oddělení marketingu by mělo pravidelně vyhodnocovat v jaké fázi je výrobek vlastní i jak se vyvíjí výrobky konkurentů na trhu.

– pk –

Čtěte také