Marketing

Mobilní marketing předstihne v příštím roce příjmy z reklamy v novinách

Podle nové předpovědi vydané agenturou ZenithOptimedia Advertising Expenditure Forecasts bude tržní podíl mobilního marketingu na celkových výdajích na reklamu tvořit 12,4 %, zatímco podíl reklamy v novinách bude představovat 11,9 %. Mobilní internet se stane třetím největším marketingovým médiem za televizí a internetem v počítačích.

Podíl mobilního marketingu vzroste v roce 2016 o 38 % na 71 miliard dolarů, podíl reklamy v novinách klesne o 4 % na 68 miliard dolarů. Mobilní marketing bude nadále hnací silou růstu celého marketingového trhu, mezi lety 2014 a 2017 bude tvořit 83 % všech nových výdajů na reklamu.


Internetová reklama předstihne v roce 2018 reklamu v televizi, tištěná reklama bude na ústupu

Internetová reklama bude dále na vzestupu, ale letos poprvé se její podíl na trhu sníží z 19,8 % celkových výdajů na reklamu v roce 2014 na 19,4 % v roce 2015. ZenithOptimedia předpovídá, že v roce 2017 bude internetová reklama v počítačích tvořit 19,1 % celkových výdajů na reklamu. Podíl mobilního marketingu na celkových výdajích na reklamu vzroste z 5,7 % v roce 2014 na 15,0 % v roce 2017. Celkově bude internetová reklama v roce 2017 tvořit 34,0 % z celkových výdajů na reklamu, čímž se zařadí za televizní reklamu s 35,9 %. Rozdíl v podílu na trhu mezi těmito dvěma médii se z 13,3 procentního bodu v roce 2014 sníží na 1,9 procentního bodu v roce 2017. Takto rychlý růst povede k tomu, že v roce 2018 předstihne internetová reklama reklamu televizní.

Výdaje na tištěnou reklamu budou po celém světě v souladu s trendem trvajícím už od roku 2008 nadále klesat. ZenithOptimedia předpovídá, že reklama v novinách bude klesat průměrně o 4,9 % ročně až do roku 2017, zatímco reklama v časopisech bude klesat o 3,2 % ročně. Jejich společný podíl na celkových výdajích za reklamu klesne z 39,4 % z roku 2007 na 19,6 % v roce 2015 a bude dále klesat až na 16,7 % v roce 2017.

Celkové výdaje na reklamu v roce 2015 vzrostou o 4,0 %
ZenithOptimedia předpovídá, že celkové globální výdaje na reklamu v roce 2015 vzrostou o 4,0 % na 554 miliard dolarů. V roce 2016 se vlivem letních olympijských her v Riu a prezidentských voleb v USA růst zrychlí na 6,0 %. Následně se růst celkových výdajů na reklamu opět zpomalí, v roce 2017 vzrostou o 4,4 %.

Poprvé po devíti letech povedou růst celkových výdajů na reklamu vyspělé trhy
Oproti červnové předpovědi agentura předpověď růstu výdajů na reklamu v roce 2015 snížila o 0,2 procentního bodu. Po celém světě došlo k výraznému zpomalení růstu, marketingoví profesionálové proto zmírnili svoje odhady světového hospodářského růstu. Brazílie a Rusko zažívají recesi, v Číně taktéž došlo ke zpomalení, a svět se tedy nemůže spoléhat na to, že tempo růstu budou určovat rozvíjející se trhy. ZenithOptimedia očekává, že letos poprvé od roku 2006 přispějí k celkovým výdajům na reklamu „vyspělé trhy“ (mezi něž řadí Severní Ameriku, státy západní Evropy a Japonsko) více než „rozvíjející se trhy“ (což jsou všechny ostatní země). Pravděpodobně se však jedná o dočasnou odchylku – rozvíjející se trhy budou v roce 2016 mít na růstu marketingového trhu znovu největší podíl, který se z 37,4 % v roce 2015 zvedne na 38,8 % v roce 2017.

Růst Číny zpomaluje, stále je ale dvakrát rychlejší než celkový světový růst
Marketingový trh v Číně nebyl poklesem čínského akciového trhu výrazně zasažen, ale zpomalující ekonomika a obavy z toho, jak se bude hospodářství vyvíjet v budoucnosti, přiměly zadavatele reklamy poněkud omezit výdaje. ZenithOptimedia předpovídá, že nárůst celkových výdajů na reklamu v Číně klesne z 10,5 % v roce 2014 na 7,8 % v roce 2015. Přesto je tempo růstu čínského marketingového trhu dvakrát rychlejší než tempo růstu trhu světového, a Čína se tím v žebříčku 81 sledovaných marketingových trhů řadí na 13. pozici.

Nízké ceny ropy budou tlačit na velké producenty
Pro světovou ekonomiku jako celek – a tedy i pro marketingový trh – jsou sice nízké ceny ropy přínosem, pro velké producenty ropy se však jedná o nevýhodu. V Ázerbájdžánu, Nigérii a ve Spojených arabských emirátech agentura očekává letos snížení výdajů na reklamu v řádu až desítek procent, v Kuvajtu a Saúdské Arábii pokles o 7 až 8 %. V Rusku ke zhoršení situace vedle nízkých cen ropy přispívají i mezinárodní sankce, což zde podle předpovědí povede v tomto roce k poklesu výdajů na reklamu o 14,1 %.

„Mobilní technologie rapidně mění způsob, jakým spotřebitelé po celém světě žijí své životy, a narušují obchodní modely ve všech odvětvích průmyslu,“ uvedl Steve King, výkonný ředitel ZenithOptimedia. „Marketingoví specialisté a reklamní agentury se usilovně snaží držet krok se spotřebiteli, kteří začínají žít mobilním životem, a my jsme tudíž svědky největších přesunů v rozpočtech na reklamu v dějinách.“

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!