Obchod

Obchodní centra budou muset lépe cílit na své zákazníky

Společnost CBRE sleduje aktuální trendy na trhu obchodních center a maloobchodu a potvrzuje trend přicházející do tohoto segmentu ze západních zemí. Mají-li v budoucnu obchodní centra obstát, musí nutně diverzifikovat skladbu svých nájemců a nabídky sortimentu.

Boom obchodních center v České republice skončil. Nasycenost trhu dnes nevolá po vzniku dalších, ale po jasné tváři obchodních center. Ty si musí uvědomit, na jakou cílovou skupinu zákazníků se chtějí zaměřit a podle toho pro ně složit nabídku obchodů a služeb. Obchodní centra mají obvykle stejnou či velmi podobnou skladbu nájemců. Řešením je diverzifikace od konkurence a větší specializace či zaměření na potřeby konkrétní spádové oblasti.

Obchodní centra se budou muset specializovat a najít cestu, jak se odlišit od konkurence skladbou svých nájemců a nabídkou obchodů a služeb. Specializace bude vycházet z potřeb spádového a cílového zákazníka. Dnes, ale ani v budoucnu, již nebude možné, aby obchodní centra cílila na všechny. CBRE tedy do budoucna očekává větší diverzifikaci skladby nájemců v obchodních centrech, která potrvá několik let. Na konci tohoto období by ale měla mít obchodní centra své jasně vyprofilované postavení na trhu (positioning) a nabídku, která cíleně oslovuje zákazníky, na které se obchodní centrum rozhodlo specializovat.

Veronika Tebichová, Head of Retail Agency, uvádí: „V některých městech již pozorujeme, že se obchodní centra začínají jasně diverzifikovat, například se zaměřují na tzv. fashion zákazníka, který hledá širokou nabídku módy a designových produktů i za vyšší ceny. Takovým příkladem může být Centrum Chodov. Další příkladem je Palladium, které se jasně zaměřuje mimo jiné i na silnou zahraniční klientelu. Vyspělost trhu, kterou se vyznačuje i ten český, volá po profilaci, jasné odlišnosti a vycházení vstříc zákazníkům.“

Čtěte také