Výzkum trhu

Česká republika pokračuje se slabší spotřebitelskou poptávkou

Ceny rychloobrátkového zboží napříč evropskými zeměmi rostou nejpomaleji za poslední čtyři roky a negativně tak ovlivňují růst tržeb. Vyplývá to z aktuálně zveřejněných údajů globální informační společnosti Nielsen.

Ve třetím čtvrtletí roku 2014 agregované evropské prodeje rychloobrátkového zboží stouply o 2 % oproti stejnému období před rokem. Tato změna byla tažena 0,3% růstem prodaného objemu a pouze 1,7% růstem průměrných cen. Meziroční růst cen nižší než 1,7 % byl naposledy zaznamenán ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 (1,5 %).

Jean-Jacques Vandenheede, Evropský ředitel maloobchodních analýz, uvádí: „Meziroční růst průměrné ceny rychloobrátkového zboží v evropském regionu, jako výsledek cenové inflace a přecházení nakupujících mezi cenovými segmenty, poprvé od konce roku 2010 klesl pod 2 %. Tento vývoj je především ovlivněn změnou cen na pěti velkých evropských trzích (Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Velká Británie) v období mezi druhým a třetím čtvrtletím. Francie, Itálie a Španělsko dokonce zažívají cenovou deflaci.“

V rámci jedenadvaceti sledovaných evropských trhů ve třetím čtvrtletí nejvyšší meziroční růst tržeb zaznamenalo Turecko (+13,4 %), následované Maďarskem (+4,4 %) a Norskem (+4,3 %). Naopak k největšímu poklesu došlo ve Finsku (-3,2 %), Portugalsku (-2,4 %) a Velké Británii (-1,8 %). Pouze ve dvou zemích rostla cenová hladina o více než 3 % (Turecko a Česká republika). Prodané objemy, které jsou měřítkem růstu spotřebitelské poptávky, se nejvíce zvýšily v Turecku (3,7 %) a Norsku (2,6 %). Více než polovina sledovaných zemí (12) je pod tlakem klesající poptávky – nejvíce Finsko (-5 %) a Rakousko (-3,5 %).

Jean-Jacques Vandenheede dodává: “Maloobchodníci mají důvod pro optimismus, neboť meziroční růst objemů je nejvyšší od roku 2011. Navíc prodané objemy rychloobrátkového zboží obvykle rostou se zpožděním několika čtvrtletí po poklesu cen. Na začátku roku 2015 se dá tedy očekávat pozitivní vývoj spotřebitelské poptávky.”

Tržby rychloobrátkového zboží v České republice
Ačkoliv důvěra českých spotřebitelů v ekonomiku a stav osobních financí již několik čtvrtletí po sobě roste a aktuálně dosahuje nejvyšší úrovně od konce roku 2010, na oživen spotřebitelské poptávky se tento optimismus zatím neodrazil a spotřebitelé dále pokračují v úsporných opatřeních. Prodané objemy rychloobrátkového zboží ve třetím čtvrtletí roku 2014 oproti stejnému období před rokem klesly o 1,8 %. Celkové tržby se zvýšily o 1,3 % díky vyšší průměrné ceně prodaného zboží o 3,1 %. Kladný vývoj tržeb zaznamenává především drogistické zboží. V rámci potravin se daří mléčným výrobkům. Již od počátku roku 2014 oživují prodeje na moderním trhu – v hypermarketech, supermarketech a diskontech. Tradiční trh naopak ztrácí.

O studii Nielsen Growth Reporter
Studie porovnává celkovou dynamiku maloobchodního trhu rychloobrátkového zboží napříč 21 evropskými zeměmi. Údaje vychází z prodejů měřených společností Nielsen v obchodech s potravinami a smíšeným zbožím, hypermarketech, supermarketech a diskontech. Do výsledků je zařazen nejširší možný koš potravin a drogistického zboží, který je v uvedených prodejních kanálech dlouhodobě monitorován v jednotlivých zemích.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *