Marketing

Frugaling a marketingový minimalismus

Frugaling je životní styl, který byl popsán studenty kolem roku 2013 a jenž je zaměřen na takové činnosti a aktivity, které současně maximalizují váš rozpočet budget a minimalizují cenu toho, co chcete koupit nebo si pořídit třeba na úvěr, leasing splátky, půjčku apod ( http://frugaling.org/about/).

Jestliže marketingový minimalismus představuje životní styl a metody jak s minimem energií, forem a formátů, s minimem nákladů a investic docílit maximum efektů a užitků, pak frugaling je dílčí podmnožinou marketingového minimalismu jen v oblasti financí a investic.

Frugaling má svou webovou stránku http://frugaling.org/ a je v současnosti velmi využívaným trendem lidmi, kteří chtějí rychle zbohatnout s využitím zejména kreativních myšlenek. Sam Lustgarte napsal v roce 2015 knížku s názvem – Frugaling: Save more, live well, give generously Kindle Edition, která za 3,62 dolaru na 98 stranách návodově radí jak na to, abyste jako student zbohatli…. Další návody je možné najít na http://www.moneynews.tips/publisher/frugaling. Frugaling se tak stává postupně finančním modelem a bussines modelem podnikání, který ve spojení s marketingovým minimalismem dokáže pravé divy. V podstatě jde o loan aktivity a podnikání s financováním, které je někdy označováno dokonce jako finanční fitnes http://frugaling.org/financial-fitness/.

Frugaling je nový pojem ale myšlenkově jej dokázali do absolutní praxe dovést naši dědové a babičky v dobách válek a v dobách krizí, kdy dokázali maximalizovat efekty z každé investované koruny a penízku. Jjich vzpomínky – eulogy, jsou nepřebernou studnicí inspirace i pro současnost a často se v nich objevují myšlenky marketingového minimalismu srov. třeba http://frugaling.org/a-eulogy-for-my-grandfather/ a totální racionality podložené osobní intuicí v režimu scent marketingu, stunt marketingu aj. Sám vzpomínám na myšlenky svých rodičů a jejich 7 zlatých pravidel investování a nakupování.

Při své poslední cestě do Japonska, kde jsem vedl workshop inovací na universitě v Kjotu, jsem diskutoval na téma přebírání moudrostí a zkušeností od rodičů s řadou místních manažerů a ti mi potvrdili, že moudrosti eulogy jsou rodinnými myšlenkovými poklady, které se v Japonsku dědí z generace na generaci a představují v podstatě family knowledge management – rodinný znalostní management s prvky coachingu, mentoringu, counsellingu. Ty se předávají celoživotním vzděláváním od rodičů aj. zdrojů v režimu familly kaizen. Jde v podstatě o continuity knowledge management frugalingu. V roce 2014 Thomas Piketty z Harward College napsal knihu Capital in the Twenty-First Century , která názorně ukazuje, jak se myšlenky frugalingu a marketingového minimalismu stávají myšlenkovým kapitálem lidí, kteří jako inovátoři dokázali měnit svět.

Frugaling je zejména ve státech rovníkové Afriky základem celoživotního vzdělávání spotřebitelů hodnot vedle klasických gramotností, neboť předávání zkušeností jak s hodnotami pracovat od jejich získání v řetězci až po využití a předání další generaci je nejlevnějším minimalistickým způsobem jak hodnoty transformovat v efekty a jejich užitky pro danou populaci. Studium i využívání myšlenek T. Bati, S. Jobse, v marketingu pak M. Kotlera aj. je pak inspirací pro zavádění frugaling continuity knowledge managementu do celoživotního vzdělávání spotřebitelů i producentů hodnot.

V říjnu 2015 autor kapitoly realizoval výzkum cílů frugalingu u TOP 100 českých firem rozsáhlým dotazníkovým šetřením u jejich CEO, marketingových a finančních manažerů. Výsledkem bylo toto pořadí preferovaných cílů frugalingu:

1/ s minimem finančních zdrojů získat maximální postavení v konkurenčním žebříčku hodnot produktů a producentů, protože konkurenční výhody jsou vždy motivem pro koupi,
2/ s minimem finančních zdrojů získat maximum zákazníkem vnímaných užitků, protože užitky jsou rozhodujícím motivem pro koupi,
3/ s minimem finančních zdrojů získat potenciál pro minimální konkurenceschopnou cenu a cenové benefity, protože cena a cenové benefity jsou rozhodujícím motivem pro koupi v české populaci,
4/ s minimem finančních zdrojů nabídnout zákazníkovi maximální efekty v konkurenčním prostředí produktů a producentů, protože tyto efekty jsou motivem pro koupi.

Výsledky průzkumu tak potvrdily, že frugaling v podstatě pracuje se stejnými efekty a hodnotami jako marketingový minimalismus ale také se stejným pořadím těchto efektů a hodnot. Zajímavé také bylo zjistění, že respondenti preferovali současně tyto cíle jako paket a nikoliv jen izolovaně a to z důvodů synergických efektů ad1 až ad4 při působení na zákazníkovo kupní chování a rozhodování.

Frugaling není ale jen o penězích, levných zdrojích a investicích a jejich formě včetně leasingu, úvěrování a splátkových prodejů aj. na straně investorů a kupujících. Spotřebitelský frugaling je také o cenách a cenových benefitech z hlediska jejich minimalizace a nastavení této minimalizace na straně prodejců ve spolupráci s marketéry v reflexi prodejních strategií. Ty jsou nastaveny tak, aby motivovaly nejenom pro navštívení prodejního místa v kamenných prodejnách a marketech ale také k návštěvě e-,m- a app shoppů a zejména k impulsivnímu nákupu v místě prodeje.

Aby se lidé o spotřebitelském frugalingu dozvěděli, je třeba je informovat. K tomu slouží cílený information frugaling, který využívá podle Čichovského (2014)
– standard distribution lines and systems,
– multi-channel distribution,
– omni-channel distribution,
– open channel distribution,
– global channel distribution,
– gray-black channel distribution /šedé ekonomiky/ aj.

Uvedené distribuční kanály informací a také produktů vedou zájemce k nákupům do konkrétních prodejních míst a některé firmy dokonce prezentují cíleně své frugalingové rádce, které k nákupům nabádají.

Například řetězec Ahold a Albert k tomu využívají časopis Albert v kuchyni vycházející zdarma v 50 tisícovém nákladu, prodejní sít Euronics vydává zdarma časopis Inspirace, prodejní řetězec Adart pak zdarma časopis Moderní domácnost, kde čtenář dostává frugalingové informace navádějící a motivující doslova a do písmene ke konkrétním výhodným nákupům. Kauzální marketingová analýza celých ročníků těchto citovaných periodik ukázala, podle autorova výzkumu v roce 2014-2015, že periodika cíleně prezentují v režimu marketingového minimalismu motivy ke koupi v pořadí:
1/ konkurenční výhody produktu a producenta,
2/ užitky pro zákazníka,
3/ inovace a novinky,
4/ cena a cenové bonusy nákupů v termínech.

Tyto motivy jsou pak základními hodnotami, se kterými pracuje marketingový minimalismus.

Lidé kromě frugalingových rádců tak synergicky dostávají do rukou spotřebitelské informace a spotřebitelské vzdělávání třeba o novinkách inovacích a jak je efektivně frugalingově nakoupit a optimálně využívat. Je třeba známou skutečností, že v Česku se prodávají drahé super televize s cool 4k, SUHD aj. rozlišením, které ale v žádném případě v rozlišení vyšším než HD člověk na našem území nevyužije, protože televizní signál v digitálním multiplexu DBV-T není šířen často ani v HD kvalitě a s vyšší kvalitou se počítá až po roce 2022. Marketing televizorů, a tak nákup těchto televizí je zcela zbytečný pokud tv není napojen na satelitní vysílání zahraničních stanic nebo nepoužívá HD domácí kino přes internet nebo DVD platformy. Pokud si člověk přečte článek s názvem SUHD pravda a mýty na str. 10-12 v rádci Moderní domácnost prodejní firmy Datart, snadno se pak v problematice zorientuje a tv v této kvalitě nekoupí, protože tuto kvalitu téměř nevyužije a přitom tyto lelevize stojí od 100 tisíc Kč výše.

Prostě frugaling je také marketingové umění, které s minimem energie maximalizuje efekty.

Čtěte také