Management

Vyhlášení výsledků pátého ročníku prestižní soutěže Best Project Management

Pátý ročník odborné konference Project Management Day proběhl 12. června 2012 v prostorách angelo Hotel Prague. Hlavními tématy konference byly mezinárodní standardy projektového řízení, certifikační autority a srovnání metodik IPMA, PMI a PRINCE2; vzdělávání, motivace a hodnocení projektových manažerů. Program doplnily ukázky vedení konkrétních projektů z praxe a panelové diskuse. Součástí konference bylo slavnostní oznámení výsledků soutěže Best Project Management 2012, kterou vyhlašují společnosti solit project a PRAM Consulting, s odbornou garancí společnosti Ernst & Young. Nejlepším projektovým manažerem za rok 2011 se stal Petr Drbohlav ze společnosti Člověk v tísni, na druhém místě se umístil René Kubiš ze Slovak Telekom a třetí místo obsadil Vladimír Beran ze společnosti Et netera.

„Letošní ročník soutěže přinesl zajímavé a propracované projekty. Jsem potěšen, že se do soutěže hlásí projekty nejenom z tradičních oblastí jako ICT, bankovnictví či procesní změny, ale také například humanitární pomoci,“ komentuje průběh soutěže Patrik Schober, Managing Partner, PRAM Consulting. „Naplněná kapacita konference a aktivní zapojení posluchačů do živých panelových diskusí pak deklaruje zájem projektových manažerů o vzájemné sdílení zkušeností. Platformu pro setkávání projektových manažerů Project Management Day budeme proto dále rozvíjet,“ dodává.

„Kvalita projektů v České republice rok od roku stoupá. Firmy i neziskový sektor dnes kladou stále větší důraz na efektivitu a tak projektoví manažeři musí řídit stále více projektů souběžně. Rostou i nároky na jejich kvalifikaci a inovativní přístup,“ říká Petr Knap, partner společnosti Ernst & Young. „Oproti předchozím letům již není tak významnou příčinou změn v projektovém řízení nejistý ekonomický vývoj. Zdá se, že společnosti jsou již na výkyvy lépe připraveny a dokážou na případné změny při realizaci svých projektů lépe reagovat.“

O soutěži Best Project Management 2012

Cílem soutěže Best Project Management je najít a ocenit nejlepší realizovaný projekt a úspěšné projektové manažery v České a Slovenské republice a zároveň vyvolat širší zájem odborné i laické veřejnosti o profesi projektového managementu a projektový management obecně.

„Velkým posunem kupředu je snaha projektových manažerů „prodat“ projekty nejen porotě nebo interně do týmu v průběhu projektů, ale vyzdvihnout projekty také po jejich ukončení. A to v rámci všech dotčených subjektů, které se projektů účastnili, i po mediální stránce,“ říká Marek Čáp, zástupce společnosti solit project. „Je vidět, že projektoví manažeři i po „marketingové“ stránce rostou a uvědomují si důležitost tohoto pohledu na projekt,“ dodává. Tři nejlépe hodnocené projekty, resp. projektoví manažeři roku 2011 jsou:

1. místo:
Tým projektového manažera Petra Drbohlava a Lucie Kinkorové, Člověk v tísni, o.p.s

Název projektu: Pokrytí potravinových potřeb navracejících se vnitřně vysídlených osob na severu Srí Lanky
Představení projektu: Poslední fáze válečného konfliktu na Srí Lance vyhnala z domovů na 300 tisíc lidí. Cílem projektu bylo podpořit jejich návrat vytvořením pracovních příležitostí pro 3 500 rodin a rehabilitací veřejné infrastruktury. Člověk v tísni byla jedna z prvních mezinárodních nevládních organizací, která získala povolení od srílanské vlády na působení ve válkou zpustošené oblasti

2. místo:
Tým projektového manažera Reného Kubiše, Slovak Telecom, a.s.

Název projektu: Telekom DataCenter
Představení projektu: Projekt TDC byl největší IT investicí Slovak Telekomu v letech 2010/2011. Projekt zahrnoval výstavbu TDC, výběr vhodného portfolia poskytovaných služeb, spuštění a sledování prodeje a marketingové aktivity až po uvedení do provozu. TDC představuje důležité aktivum, určené zákazníkům, které má přinášet firmě výnosy. Výstavba TDC byla náročná na koordinaci interních i dodavatelských aktivit. Výstavba TDC od položení základného kamene po uvedení do provozu trvala pouze 10 měsíců (celkové trvání projektu 24 měsíců).

3. místo:
Tým projektového manažera Vladimíra Berana, ET netera, a.s.

Název projektu: Můj Datart
Představení projektu: Důvodem vzniku projektu je záměr přivést co nejvíce registrovaných zákazníků a mít možnost je následně cíleně oslovovat tak, aby v DATARTu více a častěji nakupovali. Projekt byl realizován zároveň pro Českou i Slovenskou republiku.

Na konferenci vystoupili představitelé projektových kanceláří významných společností a osobnosti české akademické sféry. Michal Hanzal, Senior konzultant, Ernst & Young a Viceprezident České komory PMI představil výsledky sedmého ročníku průzkumu společnosti Ernst & Young zaměřeného na projektové řízení interních projektů v České republice a na Slovensku. Tomáš Peterka, projektový manažer ve společnosti solit project a Jiří Krátký, výkonný manažer PM Consulting, sumarizovali mezinárodní standardy projektového řízení a porovnali metodiky IPMA, PMI a PRINCE2.

Dušan Chlapek z katedry informačních technologií FIS VŠE se věnoval problematice vzdělávání mladých projektových manažerů z  pohledu vzdělávacích institucí, na což navázal Petr Brabec, ředitel produkčního streamu, Unicorn Systems, s přednáškou Jak vychovávat projektové manažery v praxi. Tématu Motivace a hodnocení projektových manažerů se věnovali Vladimír Knop, projektový manažer České spořitelny a Marek Novotný, vedoucí oddělení pro dodávku aplikací HP ve společnosti Hewlett-Packard. Součástí každého z uvedených témat byla panelová diskuse, která poskytla příležitost pro aktivní zapojení do diskuse všem účastníkům konference.

– red –

Čtěte také