Marketing

Marketingový minimalismus ve vývoji kamer do auta – fenomén dnešních řidičů

V roce 2008 se začala stávat kamera do auta nejprve malým a později i velkým fenoménem. Hledalo se totiž moderní a mobilní zařízení, které by v provozu vozidla ale také mimo provoz dokázalo prokázat a doložit, co se s vozidlem dělo, jak řidič jel a jak se k němu choval provoz na komunikacích i lidé a jak na provoz na komunikaci reagoval řidič. Kamera do auta se tak po vzoru letadel a závodních speciálů měla stát „černou skříňkou“ vozidla.

Proto a právě proto před 6 lety uvedl e- shop MK floria (http://mk-eshop.cz/) na trh s podporou marketingového minimalismu a jen s prezentací na sociálních sítích i website první kameru do auta, jakousi černou skříňku vozidla. Ač se v té době opět začalo o bezpečnosti silničního provozu hodně mluvit v mediích, nebyly začátky jednoduché, zejména to, že kamera do auta je to pravé registrační zařízení pro tyto účely. Vždyť každé moderní auto je již řízené počítačem a v servisu lze zjistit jakým provozem procházelo z hlediska technických charakteristik.

Kamery do auta byly poměrně drahou záležitostí, a to i přes to, že použité elektronické součástky a komponenty nebyly jen z kategorie SMD (surface mount device), tedy miniaturizované. Cena byla vyšší i z toho důvodu, že výroba nejdůležitějších součástí kamery jako jsou optika a čip byly v počátcích. A také jejich kvalita se lišila výrobce od výrobce. Obsluha kamer byla zejména záležitostí jejich FW (firmware) a ani to nebylo vždy ideální. Některé z obsažených funkcí se pro většinu uživatelů zdály zbytečnými a naopak některé jiné by se hodily, ale bohužel chyběly. I přes to se firmě podařilo během prvních 6 měsíců prodat více jak 5 000 ks těchto kamer ve střední cenové kategorii a díky naší On-line zákaznické podpoře se nám začalo dostávat i dostatečné zpětné vazbě od samotných uživatelů ve formátu marketingového minimalistického výzkumu požadavků, přání a tužeb zákazníků a uživatelů.

kamera_do_auta_1

Tuto zpětnou vazbu jsme začali následně využívat k našim inovativním záměrům v rámci inovačního marketingu a designování v oblasti nových typů kamer do auta.
Naší maximální snahou bylo při tomto procesu využít Ii-simplicismu, kde I= znamená intuitivní ovládání v logice zjednodušení, srov. text Prof. Čichovského na www.marketingovenoviny.cz/zjednoduseni-produktu-a-marketingovy-minimalismus:
– zmenšení kamery při zachování nebo zlepšení jejich vlastností (zlepšení spektra konkurenčních výhod),
– zjednodušení jejího uživatelského komfortu (zlepšení užitků produktu),
– udržení přijatelné ceny.

Při zmenšení kamery při zachování nebo zlepšení jejich vlastností se tento náš cíl nám jevil na počátku jako nejsložitější, ale díky naší přímé komunikaci s výrobou na dálném východě a komunikací přímo s výrobci elektronických součástek se jej podařilo vyřešit rychleji, než jsme čekali. Vytvořili jsme pro výrobce konkrétní zadání, sepsali naše požadavky a tento záměr byl v období cca 8 měsíců dosažen (od projektu do výroby a dodání na trh) a to i v kontextu s poslední cílem, kterým bylo „Udržení přijatelné ceny“.

Záměr zjednodušení používání kamery jsme rozdělili do dvou pohledů. Prvním pohledem bylo zjednodušení samotného používání, kdy jsme se soustředili na:
– kompaktnost samotné kamery, což je pro uživatele důležité s pohledu samotné manipulace s kamerou, aby omylem nezmáčkl nějaký spínač, aby jí mohl bezpečně strčit do kapsy nebo tašky a nebál se, že se kameře něco stane,
– její pohodlné zasouvání do držáku, když uživatel vstoupí do auta a naopak vysouvání z držáku, když odchází a z bezpečnostních důvodů si kameru bere s sebou
– kvalitu každodenně namáhaných součástí jakými jsou držák s přísavkou na sklo a ta část těla kamery, která se na držák zasouvá

Druhým pohledem bylo maximální zjednodušení FW (firmware). Zde byla snahou tato zjednodušení:
– intuitivní uspořádání, které uživateli umožní pohodlné nastavení funkčností kamery i bez toho, aby měl vždy po ruce návod,
– zrušení funkcí, které nám uživatelé ve svých zpětných vazbách zmiňovali jako zbytečné ve více jak 75%,
– vytvoření a přidání funkcí, které nám uživatelé ve svých zpětných vazbách zmiňovali jako chybějící ve více jak 35%

Udržení přijatelné ceny bylo nutné uhlídat zejména u „zmenšení kamery při zachování nebo zlepšení jejich vlastností“ neboť zde docházelo ke změnám HW zařízení a to patřilo mezi nejnákladnější inovativní zásah do výrobku samotného.

Výsledkem snažení firmy bylo s využitím marketingového minimalismu a designování vytvoření nového modelu kamery do auta ve formátu černé skříňky vysoce konkurenční s optimalizovaným uživatelským komfortem a téměř totožnou cenou.

kamera_do_auta_2

Vytvořená pro uživatele velmi přátelská kamera do auta se dnes stává standardem uživatelského komfortu auta i jeho černou skříňkou. Její prodejnost je vysoká a stačí k tomu využívat marketingového minimalismu na sociálních sítích s referencemi uživatelů, kteří sami komunikují užitky a výhody tohoto modelu a dokládají referencemi jak jim kamera do auta pomohla řešit často velmi svízelné situace které v provozu na komunikaci vznikly.

Autorka článku: Ivana Kadlecová

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!