Marketing

Od mobilního marketingu k mobilnímu byznysu

Dne 1.10.2014 se v Národní technické knihovně uskutečnil další ročník zajímavé konference s názvem „Mobile Marketing 2014“. Konference se podle organizátorů zúčastnilo více jak 200 účastníků, kteří sledovali skvěle organizačně zajištěný program ve 4 blocích.

V prvním bloku nazvaném „Mobilní zařízení dominují“ nejprve Peter Šebo, Digital Marketing Specialist z TheMarketers.biz shrnul 10 klíčových světových trendů v oblasti mobile marketingu a ukázal, jaké jsou jejich dopady na práci marketéra ve firmě. Následně Lukáš Stibor, CEO z firmy Cleevio poutavě a na číslech příkladů doložil odpověď na otázku: Why I believe in mobile :-)? Blok završila zajímavá přednáška ve formátu dialogu Rakušanů Wolfganga Stocknera, CEO ze společnosti Bluesource a Andrease Korgera, Sales Director z firmy Exceet Card Vienna, kteří nastínili, jak lze s využitím nejrůznějších typů elektronických karet a mobile marketingu docílit toho, aby firmy jako producenti a distributoři hodnot získali své spokojené a věrné zákazníky v rámci klasických obchodů v kamenných prodejních místech, v rámci e-shopů a m-byznysu realizovaných s využitím mobilních zařízení a aplikací procesů mobile marketingu.

V druhém bloku, jenž se nesl v tématu „Jak porozumět českému mobilnímu publiku aneb Mission m-Possible“ nejprve Michal Novák, manažer analýz telekomunikačních trhů z Accenture seznámil přítomné na datech z evropského a světového výzkumu, jaké jsou zákaznické trendy v digitálním světě a pokusil se vysvětlit odchylky mezi státy v Evropě a zbořit i některé mýty. Třeba ten, že jen Češi reagují v obchodech na ceny, slevy a promo akce. Na číslech doložil, že stejné vnímání mají i lidé v Belgii, Dánsku, Německu a Irsku aj. Výsledkem jeho prezentace byl nový model m-obchodování označený jako „Non stop zákazník“, protože člověk dnes s využitím mobilních IT může objednávat a kupovat kdykoliv. Potvrdil se tak výzkumem a čísly i model označovaný v nové monografii „ Konkurenční výhoda produktu – zdroj výkonnosti firmy“ termínem „Geo non stop commerce“, poprvé prezentované letos na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Prostě konkurenční výhody produktů a služeb lákají a dostávají do pokušení kupujícího odkudkoliv ve světě a kdykoliv a je jen a jen na firmách, aby těmto ,lidem předkládali kvalitní m-nabídky produktů, které motivují ke koupi. Nic Vás nepřiblíží k zákazníkovi blíže nežli mobil, který nosí potenciální kupující v kapse a je jen a jen na Vás, jak nastavíte svou úspěšnou mobilní strategii. K tomu , aby se Vám to podařilo Marcel Vašš, CEO z firmy Etarget diskutoval odpovědi na otázku: Co čeští zákazníci skutečně chtějí? Ve své zajímavé přednášce dokládal také roli chytrých mobilních aplikací a dynamiky app ekonomiky, která vychází vstříc hodnotovým očekáváním zákazníků. Je třeba si uvědomit, že spokojenost zákazníka je metrikou, jak se firmě podařilo splnit a přeplnit potřeby, požadavky, přání a touhy lidí. Vladimír Korbel, UX Designer z firmy Unicorn Systems pak demonstroval na poutavém výkladu, jak se Dobré UX ( = User Experience) stává nejlepším marketingovým nástrojem mobilních chytrých aplikací.

Třetí blok nazvaný „Od mobilního marketingu k mobilnímu byznysu“ ukázal, jak mobilní zařízení propojují reálný svět s tím digitálním a mění cestu zákazníka k obchodním novým zvyklostem. Od mobilního marketingu se dostáváme prostě díky dynamice rozvoje IT k mobilnímu byznysu. Martin Dolejš, Business Development Manager a Jakub Mašek, manažer, se soustředili na rozvoj Big Data služeb a v panelové diskuzi a debatovali na téma „nestřílejte v mobile marketingu na slepo“ s T. Jeřábkem z Mall.cz, R. Walitzou z firmy Mobile Payments & Innovations, MasterCard Europe, S. Kůrou z O2 a T. Dufkem ze společnosti Smart Marketing Solutions.

Poslední blok byl pak ve formátu panelové diskuse zaměřen na téma „Buďte kreativní a prodávejte“. Účastníci v něm mohli diskutovat, jak využít kreativity v mobile marketingu, chytrých mobilních aplikacích a jaké jsou zkušenosti s motivací zákazníků, aby s využitím mobilních zařízení kupovali a byli motivováni ke koupi. Ukázalo se, že rozhodujícím motivem ke koupi podle diskutujících jsou jedinečnosti produktů a služeb a také producentů především pak jejich konkurenční výhody vhodně kreativně a marketingově prezentovaných prodejci, na základě kterých se zákazníci dostávají do pokušení koupit. A pokud tyto
m-nabídky jsou zajímavé, lidé napříč českou populací koupí.

Konferenci lze podle názorů účastníků hodnotit jako zajímavou, zhodnocující světové trendy v mobile marketingu s aplikacemi na české podnikatelské prostředí. Je totiž jasnou pravdou, že ten marketer a manažer, který nebude umět využít mobile marketingu a on-line marketingových kanálů dobrovolně nabízí prostor vydělávat v m-byznysu konkurenci. Proto doporučuji každému si vystřihnout postavičku M panáčka z loga konference a dát si jí na viditelné místo na pracovišti jako připomínku toho, že mobile marketing je třeba vnímat jako zajímavý marketingový nástroj.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!