Management

Výzkum ukazuje, že UCC je se zaměstnanci často konzultováno, ale jejich názor prakticky nemá vliv

Nebezpečně mnoho organizací (až 21 %) věřilo, že z hlediska profilování potřeb zaměstnanců pro sjednocenou komunikaci a spolupráci (UCC) mají všichni stejné požadavky. Dalších 13 % organizací v profilování nevidělo hodnotu, malých 38 % velkých podniků uvedlo, že své zaměstnance profiluje, a pětinu zkoumaných společností prostě jen nenapadlo, že by se to mělo dělat.

To je zdůrazněno ve studii „Dimension Data 2013 Global UCC Study“. Ve výzkumu, který provedla výzkumná firma Ovum, zastupující Dimension Data, bylo dotazováno více než 1 320 ICT manažerů s rozhodovacími pravomocemi a 1 390 zaměstnanců z firem působících v širokém spektru průmyslových vertikál v 18 zemích světa včetně České republiky.

„Toto zjištění je alarmující, zvážíme-li strategický přístup řady firem, které využívají UCC, trendu BYOD, zaměření na mobilizaci UC a sociální spolupráci, to vše s cílem zvýšit flexibilitu jejich podniků,“ říká Zbyszek Lugsch, Services Director Dimension Data Czech Republic.

„Tento nedostatek povědomí uživatelů představuje riziko pro úspěch investic do UCC, zejména proto, že vedoucí pracovníci mají představu o investici do UCC jako základu pro zlepšení podnikových procesů a produktivity.“

Z. Lugsch říká, že většina organizací, které se zúčastnily průzkumu, uznává potřebu získat alespoň nějaký vstup od svých uživatelů, ale prostě jen nevyužijí tuto příležitost k provedení jejich profilování. „Ačkoliv ICT není uživatelsky zaměřená funkce ve většině organizací, o to více je důležitá potřeba rozšíření školení a cvičení zaměstnanců a sbírat od uživatelů nejen seznam přání na funkce, ale informace, které jim umožní propojit funkčnost s rolí nebo typem zaměstnance.“

„Vzhledem k velmi osobní a stále více spotřebitelsky orientovanému charakteru UCC se zdá, že kultura určitých podnikových ICT oddělení může představovat další překážku v úspěchu UCC,“ říká Z. Lugsch.

Výzkum od společnosti Ovum také odhalil, že názory zaměstnanců, se kterými bylo UCC konzultováno, měly v konečném důsledku zřídkakdy vliv. Podle IT manažerů, line-of-business manažerů, lokálních vedoucích pracovníků a uživatelů přizvaných ke konzultacím plánovaných UCC investic, se více než polovina podniků snažila oslovit každého z těchto zainteresovaných skupin.

„To je relativně dobrá zpráva, dokud se podniků nezeptáte, zda tyto zájmové subjekty tvoří hlavní příspěvky v rozhodovacím procesu. Odpověď je, že tomu tak není. Jak se dalo očekávat, IT manažeři a WAN manažeři jsou nejvlivnější. Více než 70 % podniků investuje do UCC na základě informací od globálních IT ředitelů, oproti tomu pouze v méně než 20 % případů se na rozhodnutí významně podílejí příspěvky od uživatelů.“

„Rozhodování o UCC – zejména proto, že množství UCC technologií a služeb roste – není hrou s nulovým součtem. IT ředitelé a manažeři by tak měli mít hlavní vliv na rozhodování. Nicméně se zdá, že organizace neberou zpětnou vazbu od zaměstnanců a obchodních jednotek tak vážně, jak by mohly, čímž se zvyšuje riziko, že investice do UCC se nesetká přijetím u zaměstnanců.“

„Existuje i velké a přirozené riziko neposkytnutí dostatečné váhy očekáváním a požadavkům zaměstnanců, protože náš výzkum také naznačuje, že přijetí uživateli je kritickým měřítkem úspěchu investic do UCC.“

„Uživatelsky orientovaná nebo dokonce na uživatele zaměřená UCC strategie znamená, že tyto požadavky pomáhají utvářet investiční strategii pro UCC. V budoucnosti uživatelé budou stále více katalyzátory pro evoluci UCC trhu,“ uzavírá Z. Lugsch.

– red –

Čtěte také