Obchod

Vyhodnocování efektivity in-store kampaní se vyplácí

Údaje o prodejní efektivitě in-store kampaní jsou zástupci maloobchodu i zadavateli reklamy stále více požadovány jako nezbytný předpoklad pro zlepšování komunikačních projektů a kampaní v prodejních místech.

Proto se jeden z kontinuálních výzkumných projektů POPAI CE a agentury IPSOS a zaměřuje přímo na prodejní efektivitu POP aplikací a přináší informace o prodejní výkonnosti vybraných POP kampaní, resp. o jejich přímém vlivu na prodej podporovaných produktů.

V rámci výzkumného projektu POP Effectivity Focus Study byla v r. 2014 vyhodnocována prodejní výkonnost paletového vystavení v rámci kampaně Český svět grilování.

Kampaň byla realizována ve vybraných prodejnách řetězce Interspar a jejím iniciátorem a koordinátorem byla společnost Bongrain – Povltavské mlékárny. Poprvé kampaň proběhla v letních měsících roku 2013 a na její úspěch navázala stejně tematicky zaměřená kampaň v červenci a srpnu 2014.

grilovani

Tato kampaň patří mezi první výraznější projekty typu „cross category“ na českém trhu, kdy byly v kampani prezentovány výrobky z více kategorií od různých firem a došlo tak k synergickému propojení, které společně zákazníkům vytváří přidanou hodnotu.

V rámci průzkumu byl analyzován vliv paletového vystavení na prodeje Sedlčanského Hermelínu na gril. Analýza potvrdila, že paletový ostrov během celého období kampaně navýšil prodeje Sedlčanského hermelínu na gril v průměru o 33 %. Pozitivní vliv Českého světa grilování byl silnější v době mimo slevové akce, kdy generoval navýšení o 53 % oproti období během slevových akcí se 17% navýšením. To je dáno obecnou sílou vlivu cenových promocí v produktové kategorii. Už jen nižší cena totiž výrazně stimuluje impulzní prodejní potenciál a efekt samotného POP média je pak nižší oproti jeho výkonu během období bez cenové promoce.

Dále se potvrdilo, že dnem nejčastějšího nákupu Sedlčanského hermelínu na gril je pátek, během kterého se prodala čtvrtina z týdenního objemu těchto produktů.

Čtěte také