Marketing

ZenithOptimedia ukazuje nový přístup k mediální komunikaci

Agentura ZenithOptimedia prosazuje nový strategický přístup ke komunikačnímu plánování, spočívající v radikálním přehodnocení toho, jakým způsobem klienti stanoví priority a alokaci zdrojů v rámci placených, vlastních a získaných médií.

Následkem prudkého růstu digitálních a sociálních médií jsou nyní marketéři osvobozeni od omezení spojených s komunikací, v níž přisuzovali přední postavení placeným médiím. Omezení třicetivteřinového televizního spotu nahrazují v této nové, rychlejší a flexibilnější etapě marketingu neomezené možnosti oslovení spotřebitele digitálně a on-line.

Aby v této nové éře mohli klienti maximalizovat své příležitosti, radí jim agentura ZenithOptimedia, aby začali využívat nový přístup ke komunikačnímu plánování, který nazývá Vlastní především (Owned First). Umístí-li se do popředí komunikační strategie vlastní média, zážitek, který značka poskytne prostřednictvím vlastních kanálů a prostředků (např. prostřednictvím on-line videa, fotografií, hudby, psaného obsahu), se stane hlavní cestou k úspěchu marketingu.

Owned First

Oproti tradičnímu modelu, založenému především na placených médiích, postaví budování značky za pomoci přístupu Vlastní především zážitek uživatele do samého centra otázky komunikace. To se nyní stává možným, jelikož digitální zábavu a digitální zážitky spojené se značkou je čím dál tím obtížnější rozlišit.

Prostřednictvím svého nástroje globální analýzy spotřebitele Touchpoints agentura ZenithOptimedia prokázala, že přístup Vlastní především, jenž využívá placená média k tomu, aby lidi zavedl k prostředkům a platformám vlastněným značkou, dosahuje u spotřebitele vyšší míry dlouhodobého zaujetí než tradiční přístupy uplatňované v placených médiích.

V rámci uvedení tohoto nového přístupu připravila agentura ZenithOptimedia pro marketéry příručku s informacemi o tom, jak tento přístup začít využívat. Příručka nese název Owned First: Challenging the Conventions of Paid, Owned and Earned Media (Vlastní především: Zpochybnění konvencí placených, vlastních a získaných médií). Za účelem prosazování tohoto přístupu také agentura ZenithOptimedia zřídila internetové stránky www.ownedfirst.com. V následujících měsících bude prostřednictvím této platformy předvedeno, jaké myšlenky za přístupem stojí a jak funguje.

Sean Healy, který v agentuře ZenithOptimedia zastává pozici ředitele globálního komunikačního plánování a v prosazování přístupu Vlastní především zaujímá vedoucí úlohu, říká: „Agentura ZenithOptimedia se staví proti omezenému přístupu ke komunikaci, který začíná u placených médií, místo toho, aby vycházel z bohatšího a účinnějšího vlastního obsahu a vlastních platforem značky. V dnešním digitálním světě si lidé cení skutečných zážitků a požadují zábavu, která je upoutá. Přístup Vlastní především značkám umožňuje to všechno efektivně poskytovat.“

Čtěte také