Management

RobertNemec.com pomáhá růst parfumerii FAnn v online prostředí

Marketingový manažer FAnn parfumerie Svatopluk Novotný se rozhodl pro spolupráci s agenturou i přesto, že agenturu, která by jim pomohla v oblasti digitálního marketingu, nejprve nehledali.

„Domluvili jsme na zpracování auditu současného stavu marketingových kanálů. Pro spolupráci jsme se rozhodli hlavně na základě profesionálního přístupu agentury a samozřejmě i výsledků a doporučení auditu,“ dodává Novotný.

V prvních třech měsících se agentura věnovala správě PPC a Facebookových kampaní, následně byla spolupráce rozšířená o rozvoj emailového marketingu, SEO aktivity, displayové kapmpaně a podporu mimořádných prodejních akcí.

„Po prvních třech měsících spolupráce vzrostly tržby z PPC meziročně o 54 %,“ hodnotí přínos RobertNemec.com pro FAnn Business Development Manager, Markéta Bartoníčková, která se o projekt v agentuře stará.

Důležitá je i komunikace: „Spolupráce s FAnn funguje především díky tomu, že s klientem máme podobné smýšlení v marketingu a shodneme se na prioritách. Neméně důležitá je důvěra klienta vůči nám a to, že naslouchá našim návrhům,“ doplňuje Bartoníčková.

Čtěte také