Výsledky vyhledávání pro:

Teorie marketingu
Teorie marketingu
Teorie marketingu

Interní analýza podniku (1.)

Interní analýza. Zdánlivě nic neříkající a přesto důležitý pojem v oblasti managementu i marketingu. Proč?
Cílem interní analýzy je odhalit silné i slabé stránky podniku. Interní analýza se však poněkud zaměřuje od tzv. Celý příspěvek →

Teorie marketingu
Teorie marketingu

Marketingový plán

Těm čtenářům, kteří si ještě pamatují minulý režim, může při vyslovení slova plán naskočit husí kůže. Tehdejší plány se totiž vyznačovali tím, že často vůbec nebraly ohled na lidské potřeby, na to, po čem je poptávka a nutily firmy vyrábět neužitečné produkty. Celý příspěvek →

Teorie marketingu
Teorie marketingu
Teorie marketingu
Teorie marketingu
Teorie marketingu
Teorie marketingu

Zakládáme marketingový útvar (2.)

S tím, co bylo řečeno o organizaci práce a pravomocích marketingového útvaru, úzce souvisí výběr pracovníků. Jak už bylo řečeno, nemůže se tento tým – a marketing nelze dělat jinak, než jako týmovou práci – skládat jen z obchodních a reklamních pracovníků. Celý příspěvek →

Teorie marketingu
Teorie marketingu

Marketing podle Druckera (2.)

Česká manažerská veřejnost má relativní dostatek příležitostí podrobněji se seznámit s dílem nejvyhlášenějšího představitele světového managementu Petera F. Druckera, a to zejména díky velkorysé ediční praxi pražského nakladatelství Management Press. Celý příspěvek →

Teorie marketingu

Marketing podle Druckera (1.)

Česká manažerská veřejnost má relativní dostatek příležitostí podrobněji se seznámit s dílem nejvyhlášenějšího představitele světového managementu Petera F. Druckera, a to zejména díky velkorysé ediční praxi pražského nakladatelství Management Press. Celý příspěvek →